--

Általános Szerződési Feltételek

 

Definíciók:

Az Ügyfél: az a magán vagy jogi személy, aki igénybe veszi weboldalunk szolgáltatásait.

A Szolgáltató: A Network Media Hungary Kft. a www.media-doktor.hu weboldal üzemeltetője. A cégadatok itt (link) találhatók.

Az igénybe vehető internetes szolgáltatások webhelye: www.media-doktor.hu

Szolgáltatások: Oldalunkon az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: weboldalunkon található információk megtekintése, letöltése, feliratkozás hírlevelünkre, híreink, ajánlataink RSS csatornán történő megrendelése, online vásárlás, javító szerviz szolgáltatás.

A szerződés pontjai

1. A szolgáltatások leírása

1.a, Weboldalunkon található információk megtekintése, letöltése: Az oldalainkat mindenki szabadon látogathatja, korhatár és területi megkötés nélkül. Arról tartalmat tölthet le és szabadon felhasználhatja. Részletes leírását lásd a Jogi Közleményt oldalunkon. Ez a szolgáltatásunk díjmentes.

1.b, Híreink, ajánlataink RSS csatornán történő megrendelése: Erre a szolgáltatásra regisztráció nem szükséges, a webböngésző és hírolvasó programok beépített funkciói kezelik a szolgáltatást. Ez a szolgáltatásunk díjmentes.

1.c, Hírlevél szolgáltatásunk: híreket, információkat osztunk meg a média lejátszók, a hállózati tárolók valamint az informatika és az internet világából, ezenkívül tájékoztatót küldünk termékeinkről akcióinkról. A hírlevelet minden ügyfelünk bármikor szabadon megrendelheti, vagy lemondhatja internetes felületünkön vagy az info@media-doktor.hu címre küldött emailel. Ehhez a szolgáltatásunkhoz a kötelezően megadandó adat az ügyfél értesítési email címe. Ez a szolgáltatásunk díjmentes. Feltétele, hogy az ügyfél elfogadja az adatkezelési nyilatkozatunkat.

1.d, Online vásárlás: Ehhez a szolgáltatáshoz regisztráció szükséges. A vásárlás és a regisztráció menetét a Felhasználói feltételek - Vásárlási tájékoztató című oldalunkon tekintheti meg. A megvásárolható termékeink weboldalain található tájékoztató adatok segítik a termék pontos kiválasztását. A termékek mellett feltüntetett ár mindíg bruttó eladási ár, mely magában foglalja a forgalmi adót. Választható fizető eszköz a Magyar köztársaság területéről érkező rendelések esetén Forint (HUF) míg a más, a vásárlásból nem kizárt országokból érkező rendelések esetén Euro (EUR). Ez utóbbi esetben a konverziót a weboldal motorja végzi, az aktuális árfolyam szerint. Az áru ellenértékét az ügyfél megfizetheti személyesn kézpénzben, az utánvétes csomag átvételekor, vagy bank átutalással. Csomagküldéses átvétel esetén külön feltüntetjük a szállítási díj külön költségét. A megrendelés állapotáról, folymatáról email értesítést küldünk ügyfeleinknek. Amennyiben az ügyfél az áru kiszállítását nem a Magyar Köztársaság területére kéri, akkor a szállítási költségekről külön tájékoztatjuk.

1.e, Javító szerviz szolgáltatás: ehhez a szolgáltatáshoz regisztráció nem szükséges. A javítás megrendelésének menetetét és folyamatát a Javítás Megrendelése - Folyamata oldalunkon részletesen ismertetjük.

 

2. Az elektronikus szerződés:

Az ügyfél és a szolgáltató online szerződése akkor tekinthető megkötöttnek, ha a Felhasználói feltételek - Vásárlási tájékoztató pontjai szerint az ügyfél megvásárolja a terméket vagy szolgáltatást, azt kifizeti és hiánytalanul átveszi. Az ügyfél a vásárlás során a regisztrált személyes adatait adatait bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, személyes fiókjában. Ezt a módosítást az áru vagy szolgáltatás megrendelésekor, személyes átvétel esetén az áru átvételéig, kiszállításos átvétel esetén, a szolgáltató által küldött, a csomag indítását visszaigazoló tájékoztató email kiküldéséig teheti meg. Az online szerződés az ügyfél álltal előzőekben megadott adatokkal és időponttal köttetik meg. A felek között az áru megvásárlásával, szolgáltatás igénybevételével, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 2 évig őrzi, ahhoz az ügyfél a következőképpen férhet hozzá: Megtekintheti vásárlói fiókjában, vagy emailban kérheti a szolgáltatót a szerződés elektronikus továbbítására.3. Vállalási, teljesítési határidő

    A szolgáltató, az álltala üzemeltetett webshopban, az ügyfél által megrendelt terméket legkésöbb 48 órán belül továbbítja szállítmányozó alvállalkozónak. Ez alól kivételt jelentenek az előrendeléses és a javítási megrendelések. Az előrendelés esetén az áru szolgáltatóhoz történő beérkezése a teljesítési határidő kezdete, míg a javítási megrendelések esetén a javítás elkészülte. Az előrendelésekről és a javítás menetéről a szolgáltató emailban tájékoztatja az ügyfelet.
    A kiszállításal kapcsolatos tudnivalókat a Szállítási Feltételek oldalunkon tekintheti meg

 

4. Elállási jog

4.a, Elektronikusan vásárolt termék esetén:

Az ügyfélnek az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül jeleznie kell az elállási szándékát a szolgáltató felé. Ezt megindokolnia nem szükséges, időpontjának kezdete a termék átvételének napját követő nap. A visszaküldendő terméket az ügyfélnek haladektalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie a szolgáltatónak. A szerződésben rögzített vételárat a szolgáltató a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül köteles az ügyfélnek visszajuttatni.

Az ügyfél köteles a terméket eredeti állapotában visszajuttatni a szolgáltatónak. A termék visszaszállítási költségét az ügyfél köteles megfizetni, a szolgáltató a portóssan vagy utánvétesen feladott csomagot nem veszi át. Amennyiben az ügyfél a terméket nem rendeltetés szerűen használta, abban kárt tett, akkor a szolgáltató követelheti az ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Elállási jog nem vonatkozik a szolgáltató által forgalmazott, software és software licence termékekre, mivel azok beüzemelése, felhasználása nem vonható vissza.

4.b, Elektronikusan megrendelt javítások esetén:

Az ügyfélnek joga van a javítástól való elálláshoz az írásos javítási árajánlat elfogadása után 8 munkanapon belül, de legfeljebb a kijavított készülék személyes átvételéig, vagy kiszállítás esetén, a szállító cég csomagfelvételéig. A szolgáltató ez esetben visszaveheti a beépített alkatrészeket, és technológiai vagy bevizsgálási költséget számíthat fel.

 

5. Az szolgáltató felelősségvállalása

A szolgáltató a Felhasználói feltételek - Vásárlási tájékoztató valamint a Javítás Megrendelése - Folyamata oldalán leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

 

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Konzol és Média Kft számára.7. Panaszkezelés rendje

Webshopunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a „kapcsolat” menüpont alatti webes felületen az e-maiban, vagy az info@media-doktor.hu email címre küldött levélben, vagy postai levél útján is közölheti. Webshopunk a panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja az ügyfelet a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

 

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0,00 Ft
Összesen 0,00 Ft

Kosár Fizetés